Wat is Cloud Verspilling?


Cloud afval is het geld dat een bedrijf onnodig uitgeeft aan ongebruikte of onderbenutte diensten van het publiek cloud providers. Cloud verspilling treedt meestal op wanneer een team te veel voorziet in een specifieke dienst of wanneer er slechte communicatie is over het hele bedrijf cloud budget (bijv. dubbele aankopen voor hetzelfde) cloud services of het niet uitschrijven van weesbronnen).