Wat is Cloud TCO?


Cloud TCO (Total Cost of Ownership) Is cloud economie term die een schatting weergeeft van de kosten en baten van a cloud investering. De componenten die betrokken zijn bij de TCO-berekening zijn onder meer het bedrijfstype, de cloud-gefaciliteerde operaties en procedures, gevolgen voor regelgeving, uitgaven voor onderwijs en training, elektriciteit, koeling en andere facilitaire uitgaven. De TCO wordt grotendeels beïnvloed door lagere investeringskosten, verbeterde productiviteit en snellere besluitvorming die daarmee gepaard gaan cloud migratie.