Wat is Cloud TCO?

8 Augustus 2023

Cloud TCO (Total Cost of Ownership) Is cloud economie term die een schatting weergeeft van de kosten en baten van a cloud investering. De componenten die betrokken zijn bij de TCO-berekening zijn onder meer het bedrijfstype, de cloud-gefaciliteerde operaties en procedures, gevolgen voor regelgeving, uitgaven voor onderwijs en training, elektriciteit, koeling en andere facilitaire uitgaven. De TCO wordt grotendeels beïnvloed door lagere investeringskosten, verbeterde productiviteit en snellere besluitvorming die daarmee gepaard gaan cloud migratie.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.