Wat is Cloud Economie?

31 juli 2023

Cloud economie gaat over de economische aspecten van cloud computing, zoals kostenvoordelen en operationele kosten van de cloud, evaluatie van de cloud migratie ROI, en TCO (total cost of ownership) analyse.

De kostenvoordelen van de cloud omvatten de lagere kosten van computerresources wanneer ze in grote hoeveelheden worden gekocht en de lagere arbeidskosten wanneer de organisatie het concept van on-site infrastructuur verlaat. Omdat organisaties hun computerinfrastructuur snel en efficiënt kunnen op- en afschalen, worden ze flexibeler en klaar om te reageren op de behoeften van hun klanten.

Zie ook Cloud ROI.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.