Wat is een klant-Server Model?

14 mei 2024

De cliënt-server architectuur is een computermodel waarbij clientapparaten, zoals computers of smartphones, communiceren met een centrale server om diensten of middelen aan te vragen en te ontvangen. Het maakt gecentraliseerd beheer van bronnen, verbeterde beveiliging en eenvoudiger onderhoud mogelijk.

wat is een cliënt server model

Wat is een klant-Server Model?

Cliënt-server architectuur is een gedistribueerd computermodel waarbij netwerkapparaten, bekend als clients, communiceren met een centrale server om toegang te krijgen tot bronnen, services of applicaties. In dit model initieert de cliënt de communicatie door een verzoek te sturen naar de server, die vervolgens het verzoek verwerkt en het juiste antwoord retourneert. De client is doorgaans een toepassing die op het apparaat van een gebruiker wordt uitgevoerd, zoals een web browser of e-mailclient, terwijl de server is een krachtige computer of een cluster van computers die is ontworpen om meerdere clientverzoeken tegelijkertijd af te handelen.

Klant vs. Server

De server voert verschillende taken uit, zoals gegevensopslag, verwerking en beheer, waardoor klanten deze resource-intensieve bewerkingen kunnen ontlasten. Deze gecentraliseerde aanpak biedt verschillende voordelen, waaronder eenvoudiger onderhoud, omdat updates en beveiligingspatches op de computer kunnen worden toegepast server zonder dat er wijzigingen op elk clientapparaat nodig zijn. Het verbetert ook de veiligheid door gegevens te centraliseren, waardoor het gemakkelijker wordt om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang datalekken.

Aan de andere kant functioneert een client als interface voor eindgebruikers, waardoor ze kunnen communiceren met de server om toegang te krijgen tot bronnen, diensten of toepassingen. De klant stuurt verzoeken naar de server voor specifieke acties, zoals het ophalen van gegevens, het indienen van informatie of het initiëren van een dienst. Bij ontvangst van een verzoek formatteert de cliënt dit volgens het protocol dat voor de communicatie wordt gebruikt (bijv. HTTP voor webbrowsers) en verzendt deze via het netwerk naar de server. Zodra de server verwerkt de aanvraag en genereert een reactie, de opdrachtgever ontvangt deze reactie en presenteert deze aan de gebruiker, vaak in een gebruiksvriendelijk formaat. Door deze interactie kunnen gebruikers gebruik maken van de server's verwerkingskracht en gegevensbeheer mogelijkheden terwijl ze een relatief lichtgewicht applicatie op hun eigen apparaten gebruiken.

Wat is een klant-Server Netwerk?

Een cliënt-server netwerk is een netwerkarchitectuur waarbij meerdere clientapparaten verbinding maken met een centrale server om toegang te krijgen tot gedeelde bronnen en diensten. In deze opstelling fungeren clientapparaten, zoals personal computers, smartphones of tablets, als gebruikersinterfaces voor het aanvragen en gebruiken van netwerkbronnen. De server, een krachtiger en gecentraliseerd systeem, verwerkt deze verzoeken, beheert gegevens en biedt diensten zoals bestandsopslag, databasebeheer, webhosting, e-mail en toegang tot applicaties.

Bij een cliënt-server netwerk wordt de communicatie geïnitieerd door de client, die een verzoek naar de client stuurt server. De server verwerkt vervolgens dit verzoek en stuurt het juiste antwoord of de juiste dienst terug. Deze architectuur verbetert de efficiëntie door het resourcebeheer te centraliseren en redundantie te verminderen server verzorgt de meeste verwerkingstaken en gegevensopslag. Het biedt ook verbeterde beveiliging en eenvoudiger onderhoud, omdat updates en beveiligingsmaatregelen op het apparaat worden geïmplementeerd server in plaats van op elk clientapparaat. 

Dit model wordt veel gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder zakelijke netwerken, internet en onlinediensten, waardoor georganiseerde en efficiënte interactie tussen meerdere gebruikers en gecentraliseerde bronnen wordt vergemakkelijkt.

Cliënt-Server protocollen

Cliënt-server Protocollen zijn sets regels die de communicatie tussen clients en servers in een netwerk. Deze protocollen zorgen ervoor dat gegevens nauwkeurig en efficiënt worden verzonden. Hier zijn enkele van de belangrijkste klanten-server protocollen:

 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol). HTTP is de basis van datacommunicatie op internet. Het wordt door webbrowsers gebruikt om webpagina's op te halen serverS. HTTP werkt via TCP/IP en definieert hoe berichten worden opgemaakt en verzonden, en hoe internet servers en browsers moeten op verschillende opdrachten reageren.
 • HTTPS (Hypertext Transfer Protocol beveiligd). HTTPS is de beveiligde versie van HTTP. Het maakt gebruik van encryptieprotocollen zoals SSL (Secure Sockets Layer) of TLS (Transport Layer Security) om gegevens tijdens verzending te beschermen. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die worden uitgewisseld tussen de klant en server is beveiligd tegen afluisteren en knoeien.
 • FTP (protocol voor bestandsoverdracht). FTP wordt gebruikt om bestanden over te dragen tussen een client en een server op een netwerk. Het ondersteunt twee modi, actief en passief, die bepalen hoe de dataverbinding tot stand wordt gebracht. FTP kan grote bestanden overbrengen en ondersteunt authenticatie voor veilige bestandsoverdracht.
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). SMTP wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails van een klant naar een server of tussen serverS. Het werkt voorbij TCP en zorgt voor een betrouwbare verzending van e-mailberichten. SMTP wordt doorgaans gebruikt in combinatie met andere protocollen zoals POP3 of IMAP voor het ophalen van e-mails.
 • POP3 (Postkantoorprotocol versie 3). POP3 wordt gebruikt door e-mailclients om e-mails op te halen van de server, waaruit ze vervolgens meestal worden verwijderd. POP3 is geschikt voor toegang tot e-mail vanaf één apparaat.
 • IMAP (Internet Message Access Protocol). IMAP stelt e-mailclients in staat e-mails in een e-mail te openen en te beheren server. In tegenstelling tot POP3 slaat IMAP e-mails op server, waardoor toegang vanaf meerdere apparaten mogelijk is. Gebruikers kunnen e-mails in mappen ordenen, hun mailbox zoeken en synchroniseren op verschillende apparaten.
 • DNS (domeinnaamsysteem). DNS vertaalt domeinnamen (zoals www.example.com) naar IP adressen waarmee computers elkaar op het netwerk identificeren. Wanneer een cliënt toegang nodig heeft tot een server op basis van de domeinnaam helpt het DNS-protocol het overeenkomstige IP-adres te vinden.
 • DHCP (Dynamisch hostconfiguratieprotocol). DHCP wijst automatisch IP-adressen en andere netwerkconfiguratieparameters toe aan apparaten in een netwerk, waardoor ze effectief kunnen communiceren. Wanneer een clientapparaat verbinding maakt met het netwerk, wordt de DHCP server wijst er een IP-adres uit een vooraf gedefinieerd bereik aan toe.
 • Telenet. Telnet biedt opdrachtregelinterface voor communicatie met een extern apparaat of server. Hiermee kunnen gebruikers inloggen op externe systemen en opdrachten uitvoeren alsof ze lokaal aanwezig zijn. Telnet verzendt gegevens, inclusief wachtwoorden, echter in platte tekst, waardoor het minder veilig is.
 • SSH (Beveiligde Shell). SSH is een veilig alternatief voor Telnet en biedt gecodeerde communicatie voor inloggen op afstand en het uitvoeren van opdrachten. Het zorgt ervoor dat gegevens worden uitgewisseld tussen de klant en server is veilig en beschermd tegen onderschepping.

Cliënt-Server Computertypen

Cliënt-server computergebruik omvat verschillende soorten, afhankelijk van de geleverde diensten en de aard van de client-server interacties. Hier zijn enkele sleuteltypen:

 • Dien in servers. Bij dit type is de server biedt klanten toegang tot bestanden. Klanten kunnen bestanden die zijn opgeslagen op de server. Deze opstelling is gebruikelijk in netwerkomgevingen waar meerdere gebruikers documenten en andere bestanden moeten delen en eraan moeten samenwerken.
 • Database servers. Database servers beheren databases en behandelen gegevensquery's van klanten. Klanten sturen verzoeken om gegevens op te halen, bij te werken of te verwijderen, en de server verwerkt deze verzoeken en waarborgt de integriteit en consistentie van de gegevens. Dit type is essentieel voor robuuste toepassingen voor gegevensbeheer, zoals banksystemen en e-commerceplatforms.
 • Web servers. Web servers host websites en levert webpagina's aan klanten (browsers) via internet. Wanneer een klant een webpagina opvraagt, wordt de server verwerkt het verzoek en stuurt de benodigde HTML-, CSS- en JavaScript-bestanden naar de klant voor weergave. Web servers zijn van fundamenteel belang voor het functioneren van het World Wide Web.
 • Aanvraag servers. Deze serverHet host applicaties en levert bedrijfslogica en verwerkingskracht aan clientapplicaties. Klanten communiceren met de applicatie server om taken uit te voeren zoals transactieverwerking, resourcebeheer en uitvoering van applicaties. Dit type komt veel voor in bedrijfsomgevingen waar complexe applicaties centraal moeten worden beheerd.
 • E-mailadres servers. E-mailadres servers beheren en opslaan van e-mailcommunicatie. Ze verzorgen het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails voor klanten. Wanneer een klant een e-mail verzendt, wordt de mail server verwerkt en stuurt het door naar de e-mail van de ontvanger server. Mail servers zijn van cruciaal belang voor e-mailservices zoals Gmail, Outlook en zakelijke e-mailsystemen.
 • volmacht servers. volmacht servers fungeren als tussenpersoon tussen klanten en anderen serverS. Zij ontvangen klantverzoeken en sturen deze door naar de juiste server, waardoor de identiteit van de klant wordt gemaskeerd en mogelijk aanvullende services worden geboden, zoals caching en inhoudfiltering. Volmacht servers verbeteren de beveiliging, beheren netwerkverkeer en verbeteren de prestaties.
 • Spel servers. Bij online gamen, game servers hosten multiplayer-gamesessies en beheren de gamestatus en spelerinteracties. Clients (spelers) maken verbinding met het spel server om aan het spel deel te nemen, en de server zorgt voor realtime synchronisatie en communicatie tussen spelers.

Cliënt-Server Voordelen:

Cliënt-server architectuur biedt verschillende belangrijke voordelen waardoor het een voorkeursmodel is voor veel netwerktoepassingen. Hier worden de belangrijkste voordelen uitgelegd:

 • Gecentraliseerde middelen. Bij een cliënt-server installatie, bronnen zoals bestanden, databanken, en applicaties worden beheerd en opgeslagen op de server. Deze centralisatie vereenvoudigt het resourcebeheer, aangezien updates, backups en beveiligingsmaatregelen kunnen op één plek worden toegepast in plaats van op meerdere clientapparaten.
 • Schaalbaarheid. Cliënt-server architectuur is zeer schaalbaar. Naarmate het aantal klanten toeneemt, worden er extra serverEr kunnen s worden toegevoegd om de verhoogde belasting aan te kunnen. Dit maakt het eenvoudiger om het netwerk uit te breiden zonder significante wijzigingen aan de bestaande infrastructuur.
 • Beveiliging. Gecentraliseerde servers maken een betere implementatie van beveiligingsmaatregelen mogelijk. Gevoelige gegevens kunnen effectiever worden beschermd serveris door encryptie, firewallsen toegangscontrole. Dit vermindert het risico op datalekken in vergelijking met gedecentraliseerde systemen waarbij gegevens over meerdere clientapparaten kunnen worden verspreid.
 • Onderhoud. Onderhoud en updates zijn eenvoudiger in een client-server model. Systeembeheerders kan updates, patches en reparaties uitvoeren op de server zonder dat u toegang hoeft te krijgen tot individuele clientapparaten. Dit zorgt voor consistentie en vermindert uitvaltijd.
 • Data-integriteit. Servers kunnen worden geconfigureerd om de gegevensintegriteit te garanderen via reguliere backups en redundantiemaatregelen. Dit betekent dat in geval van hardwarestoringen of andere problemen gegevens snel kunnen worden hersteld, waardoor verlies wordt geminimaliseerd en verzekerd bedrijfscontinuïteitty.
 • Bron delen. Meerdere klanten kunnen hetzelfde delen server middelen efficiënt. Dit omvat het delen van bestanden, printers en applicaties, waardoor het gebruik van bronnen wordt verbeterd en de kosten die gepaard gaan met de aanschaf en het onderhoud van dubbele bronnen worden verlaagd.
 • Prestatie. Servers zijn doorgaans krachtiger dan clientapparaten, met betere verwerkingskracht, geheugen en opslag. Hierdoor kunnen ze grote hoeveelheden gegevens en complexe berekeningen efficiënter verwerken, waardoor de algehele systeemprestaties worden verbeterd.
 • Betrouwbaarheid. Servers worden vaak mee gebouwd overtolligheid en failover-mechanismen om hoge beschikbaarheid te garanderen. Dit maakt het systeem betrouwbaarder, zoals server Mislukkingen kunnen hiermee worden verholpen backup servers of geclusterde opstellingen, waardoor een continue beschikbaarheid van de service wordt gegarandeerd.
 • Toegankelijkheid. Klanten hebben toegang server bronnen waar dan ook met een internetverbinding. Dit maakt werken op afstand en toegang tot applicaties en gegevens mogelijk, en ondersteunt moderne werkomgevingen en bedrijfsmodellen die hierop vertrouwen flexibiliteit en mobiliteit.
 • Management. Gecentraliseerd beheer van bronnen, gebruikers en machtigingen is eenvoudiger in een client-server model. Beheerders kunnen de toegangsniveaus controleren, het gebruik monitoren en gebruikersaccounts efficiënter beheren, waardoor betere compliance en controle over het netwerk wordt gegarandeerd.

Cliënt-Server versus peer-to-peer

In de cliënt-server model, een gecentraliseerd server biedt bronnen en diensten aan meerdere clientapparaten, waardoor gecentraliseerd beheer, verbeterde beveiliging en eenvoudiger onderhoud wordt gegarandeerd. Dit model ondersteunt schaalbaarheid en betrouwbare prestaties, zoals servers zijn doorgaans krachtig en uitgerust met redundantiemechanismen.

Omgekeerd, de peer-to-peer (P2P) Het model verdeelt bronnen en diensten over alle apparaten, of ‘peers’, in het netwerk, waarbij elke peer zowel als client als als client kan fungeren. server. P2P-netwerken blinken uit in decentralisatie en veerkracht, omdat dat niet het geval is centrale stop wordt, maar ze kunnen te maken krijgen met uitdagingen op het gebied van beveiliging, beheer en prestatieconsistentie als gevolg van het gebrek aan gecentraliseerde controle.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.