Wat is ClickOps?


ClickOps is het moeizame proces van klikken door een interface in a cloud website van de provider om de computerinfrastructuur te configureren. Modernere en geautomatiseerde benaderingen hebben de voorkeur en het implementeren van ClickOps wordt als een slechte gewoonte beschouwd.