Wat is een controlesom?


Een controlesom is een reeks letters en cijfers die wordt gebruikt om gegevens te controleren op fouten die kunnen optreden tijdens de overdracht of: mediaopslag. Bij het overdragen van gegevens gebruikt de afzender een algoritme om de controlesom van de gegevens te berekenen, die vervolgens wordt vergeleken met de controlesom van de ontvangen gegevens.