Wat is een controlesom?

24 mei 2024

Een checksum is een waarde die is afgeleid van een dataset om de integriteit ervan te verifiëren en fouten op te sporen. Het wordt berekend met behulp van een specifiek algoritme dat de gegevens verwerkt en een unieke reeks of numerieke waarde genereert. Wanneer gegevens worden verzonden of opgeslagen, wordt de controlesom er ook mee verzonden of opgeslagen.

wat is controlesom

Wat is een controlesom?

Een checksum is een berekende waarde die wordt gebruikt om de integriteit van een dataset, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de gegevens tijdens de verzending of opslag niet zijn gewijzigd of beschadigd. Het wordt gegenereerd door een specifiek algoritme toe te passen, dat de informatie verwerkt en een unieke string of numerieke waarde produceert die de originele dataset vertegenwoordigt.

Deze controlesom wordt vervolgens samen met de gegevens verzonden of opgeslagen. Wanneer toegang wordt verkregen tot de gegevens of deze worden ontvangen, wordt hetzelfde algoritme toegepast op de opgehaalde gegevens om een ​​nieuwe controlesom te produceren. Deze nieuwe waarde wordt vergeleken met de oorspronkelijke controlesom; als ze overeenkomen, geeft dit aan dat de gegevens intact en ongewijzigd zijn. Als de waarden echter verschillen, betekent dit dat de gegevens mogelijk beschadigd zijn of dat er mee is geknoeid. Controlesommen worden veel gebruikt in diverse toepassingen, waaronder bestandsoverdrachten, gegevensopslag, softwaredistributie en netwerkcommunicatie, om de integriteit en betrouwbaarheid van gegevens te garanderen.

Waarom zijn controlesommen nuttig?

Checksums zijn nuttig omdat ze een cruciale rol spelen bij het garanderen van gegevensintegriteit en betrouwbaarheid in verschillende applicaties. Door een eenvoudige maar effectieve methode te bieden om fouten op te sporen, helpen checksums dit te verifiëren gegevens zijn niet beschadigd, gewijzigd of waarmee is geknoeid tijdens verzending of opslag.

Wanneer gegevens worden verzonden of opgeslagen, wordt een controlesom berekend en bij de gegevens opgeslagen. Bij het ophalen of ontvangen kan de controlesom opnieuw worden berekend en vergeleken met het origineel. Als de controlesommen overeenkomen, bevestigt dit dat de gegevens intact en ongewijzigd zijn. Als ze verschillen, duidt dit op mogelijke fouten of corruptie, wat aanleiding geeft tot verder onderzoek of hertransmissie. Dit proces helpt daarbij gegevensverlies voorkomen, de nauwkeurigheid behouden en de betrouwbaarheid van gegevensafhankelijke bewerkingen garanderen, waardoor controlesommen een essentieel hulpmiddel worden in gegevensbeheer- en communicatiesystemen.

Hoe werkt een controlesom?

Een controlesom werkt door een unieke waarde te genereren die de inhoud van een dataset vertegenwoordigt, die kan worden gebruikt om fouten of wijzigingen op te sporen. Hier is een stapsgewijze uitleg van hoe het werkt:

 1. Controlesom berekening. Wanneer gegevens worden voorbereid voor verzending of opslag, wordt een specifiek algoritme op de gegevens toegepast om de controlesom te berekenen. Dit algoritme verwerkt de volledige dataset en transformeert deze in een string of numerieke waarde met een vaste lengte, ook wel de checksum genoemd. Gewoon algoritmen omvatten CRC (cyclische redundantiecontrole), MD5en SHA-256.
 2. Opslaan of verzenden. De controlesom wordt vervolgens naast de gegevens opgeslagen of samen met de gegevens verzonden. Dit zorgt ervoor dat iedereen die de gegevens ontvangt of ophaalt, ook toegang heeft tot de controlesom.
 3. Gegevens ophalen of ontvangen. Wanneer de gegevens later worden geopend of ontvangen, wordt hetzelfde algoritme gebruikt om de controlesom opnieuw te berekenen op basis van de opgehaalde gegevens.
 4. Vergelijking. De nieuw berekende controlesom wordt vergeleken met de oorspronkelijke controlesom die samen met de gegevens is opgeslagen of verzonden.
 5. Verificatie. Als de twee controlesommen overeenkomen, bevestigt dit dat de gegevens intact en ongewijzigd zijn gebleven. Als ze niet overeenkomen, betekent dit dat de gegevens mogelijk zijn beschadigd, gewijzigd of dat er mee is geknoeid tijdens de verzending of opslag.

Soorten controlesommen

Checksums zijn er in verschillende vormen, elk ontworpen voor verschillende toepassingen en niveaus van gegevensintegriteitsborging. Hier volgen enkele veelvoorkomende soorten controlesommen en hoe ze werken:

Pariteitsbitcontrolesom

Een pariteitsbit is de eenvoudigste vorm van een controlesom en wordt voornamelijk gebruikt bij de basisfoutdetectie voor digitale gegevensoverdracht. Bij deze methode een enkele beetje wordt toegevoegd aan een reeks binaire gegevens om ervoor te zorgen dat het totale aantal 1-bits even (even pariteit) of oneven (oneven pariteit) is. Wanneer de gegevens worden ontvangen, wordt de pariteit opnieuw berekend en vergeleken met de verzonden pariteitsbit. Als er een mismatch is, duidt dit op een fout in de gegevens. Hoewel ze eenvoudig te implementeren zijn, kunnen pariteitsbitcontrolesommen alleen fouten van één bit detecteren en zijn ze niet geschikt voor complexere foutdetectievereisten.

Cyclic Redundancy Check (CRC)

CRC is een veelgebruikt controlesomalgoritme in netwerkcommunicatie- en opslagapparaten. Het behandelt gegevens als een groot binair getal, deelt het door een vooraf bepaalde polynoom en gebruikt de rest van deze deling als controlesom. De afzender voegt deze controlesom vóór verzending aan de gegevens toe. Bij ontvangst van de gegevens voert de ontvanger dezelfde deling uit en vergelijkt het resultaat met de ontvangen controlesom. CRC is zeer effectief bij het detecteren van veelvoorkomende fouten die worden veroorzaakt door ruis in transmissiekanalen, zoals fouten van één bit, burst-fouten en complexere foutpatronen.

MD5 (Message Digest-algoritme 5)

MD5 is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie die een controlesom van 128 bits produceert, vaak weergegeven als een hexadecimaal getal van 32 tekens. Het verwerkt de invoergegevens in blokken van 512 bits en produceert een uitvoer met een vaste grootte. MD5 wordt vaak gebruikt om de gegevensintegriteit bij softwaredistributie te verifiëren, waarbij de controlesom van een gedownload bestand kan worden vergeleken met een bekende MD5-waarde om er zeker van te zijn dat het bestand niet is gewijzigd. Vanwege kwetsbaarheden die hash-botsingen mogelijk maken (verschillende invoergegevens produceren dezelfde controlesom), wordt MD5 echter als onveilig beschouwd voor cryptografische doeleinden, maar wordt het nog steeds gebruikt in niet-veiligheidskritische toepassingen.

SHA-256 (veilig hash-algoritme 256-bit)

SHA-256 maakt deel uit van de SHA-2-familie van cryptografische hashfuncties, ontworpen om een ​​hoger beveiligingsniveau te bieden dan zijn voorgangers, zoals MD5 en SHA-1. Het genereert een 256-bit checksum, waardoor het beter bestand is tegen hash-botsingen en pre-image-aanvallen. Vanwege zijn robuustheid wordt SHA-256 veel gebruikt in beveiligingsprotocollen, waaronder SSL / TLS voor veilige webcommunicatie, digitale handtekeningen en blockchain-technologieën. Het zorgt ervoor dat elke wijziging in de invoergegevens, zelfs een enkele bit, resulteert in een aanzienlijk andere controlesom, wat een sterke integriteitsverificatie oplevert.

Adler-32

Adler-32 is een checksum-algoritme dat wordt gebruikt in gegevensverificatieprocessen zoals bestandscompressie met de zlib-bibliotheek. Als combinatie van twee 16-bits sommen biedt het een balans tussen snelheid en foutdetectievermogen. De eerste som, A, is de som van alle bytes in de datastroom, terwijl de tweede som, B, de cumulatieve som is van A. Deze methode is sneller dan CRC en geschikt voor toepassingen waarbij snelheid van cruciaal belang is en het risico op gegevenscorruptie bestaat. is relatief laag. Hoewel niet zo robuust als CRC, biedt Adler-32 een goed compromis voor bepaalde toepassingen, vooral in omgevingen met lage foutpercentages.

Checksum-gebruik

Controlesommen worden in allerlei toepassingen gebruikt om de gegevensintegriteit te garanderen, fouten op te sporen en de beveiliging te verbeteren. Hier volgen enkele veelvoorkomende toepassingen van controlesommen:

 • Dataoverdracht. Controlesommen worden veelvuldig gebruikt bij gegevensoverdracht om fouten op te sporen die kunnen optreden tijdens de overdracht van gegevens via netwerken. Wanneer datapakketten over een netwerk worden verzonden, wordt een controlesom berekend en bij elk pakket gevoegd. Bij ontvangst wordt de controlesom opnieuw berekend en vergeleken met het origineel. Als er discrepanties worden gevonden, duidt dit op gegevensbeschadiging, waardoor de betrokken pakketten opnieuw moeten worden verzonden. Dit zorgt ervoor dat de ontvangen gegevens accuraat en intact zijn, waardoor de betrouwbaarheid van de netwerkcommunicatie behouden blijft.
 • Verificatie van bestandsintegriteit. Controlesommen worden veel gebruikt om de integriteit van bestanden te verifiëren, vooral tijdens downloads en bestandsoverdrachten. Softwaredistributeurs bieden vaak controlesommen voor downloadbare bestanden, zodat gebruikers kunnen verifiëren dat de bestanden niet beschadigd zijn of dat er mee is geknoeid. Door de controlesom van het gedownloade bestand te vergelijken met de opgegeven controlesom, kunnen gebruikers ervoor zorgen dat het bestand authentiek is en niet is gewijzigd tijdens het downloadproces.
 • Gegevens opslag. In gegevensopslagsystemen worden controlesommen gebruikt om de integriteit van opgeslagen gegevens te garanderen. Opslagapparaten, zoals harde schijven en SSD's, gebruiken vaak controlesommen om fouten op te sporen en te corrigeren die optreden als gevolg van hardwarestoringen of andere problemen. Wanneer gegevens naar het opslagmedium worden geschreven, wordt een controlesom berekend en naast de gegevens opgeslagen. Bij het ophalen wordt de controlesom opnieuw berekend en vergeleken met de opgeslagen controlesom om de gegevensintegriteit te verifiëren.
 • Netwerk protocollen. Veel netwerkprotocollen maken gebruik van checksums om de integriteit van de gegevens die via internet worden verzonden te garanderen. Bijvoorbeeld de Transmissie Controle Protocol (TCP) gebruikt een controlesom om fouten in de header en gegevens van elk pakket te detecteren. Als de berekende controlesom niet overeenkomt met de ontvangen controlesom, wordt het pakket als beschadigd beschouwd en verwijderd of opnieuw verzonden.
 • Cryptographic toepassingen. Checksums spelen een cruciale rol in cryptografische toepassingen, waarbij gegevensintegriteit en beveiliging voorop staan. Cryptografische hashfuncties, zoals MD5 en SHA-256, genereren controlesommen die worden gebruikt in digitale handtekeningen, certificaten en andere beveiligingsprotocollen. Deze controlesommen zorgen ervoor dat gegevens niet zijn gewijzigd en verifiëren de authenticiteit van digitale communicatie. In blockchain-technologie worden controlesommen (hashes) worden gebruikt om de integriteit van transactiegegevens te behouden en manipulatie te voorkomen.
 • Foutdetectie in software. Checksums worden in softwaretoepassingen gebruikt om fouten in code en gegevens op te sporen en te corrigeren. In databasesystemen helpen controlesommen bijvoorbeeld de nauwkeurigheid van gegevensinvoer te garanderen en corruptie in databasebestanden op te sporen. Bij softwareontwikkeling kunnen checksums worden gebruikt om de integriteit van software te verifiëren broncode en gecompileerde binaire bestanden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat ze niet zijn gewijzigd of beschadigd.
 • Backup en herstel. Checksums zijn hierbij essentieel backup en herstel processen om de integriteit van backup gegevens. Wanneer er een back-up van de gegevens wordt gemaakt, worden er controlesommen berekend en opgeslagen met de backup bestanden. Tijdens het herstelproces worden deze controlesommen gebruikt om te verifiëren dat de gegevens die worden hersteld juist zijn en niet zijn beschadigd.

Checksum-rekenmachines

Er zijn verschillende soorten controlesomcalculators, die elk verschillende algoritmen gebruiken om controlesommen te genereren. Deze rekenmachines zijn ontworpen om fouten in gegevens te detecteren door unieke waarden te produceren op basis van de inhoud die ze verwerken. Hieronder vindt u enkele veelgebruikte checksum-rekenmachines.

CRC32-rekenmachine

Een CRC32-rekenmachine implementeert het Cyclic Redundancy Check-algoritme met een 32-bits polynoom. Het wordt vaak gebruikt bij netwerkcommunicatie en verificatie van de bestandsintegriteit. Tools zoals WinRAR en 7-Zip omvatten CRC32-rekenmachines om de integriteit van gecomprimeerde bestanden te controleren.

MD5 Checksum-hulpprogramma

Het MD5-controlesomhulpprogramma genereert een 128-bits controlesom uit een invoergegevensset met behulp van het MD5-algoritme. Deze tool wordt veel gebruikt om de bestandsintegriteit te verifiëren en ervoor te zorgen dat bestanden tijdens de overdracht niet zijn gewijzigd. Voorbeelden van MD5-controlesomhulpprogramma's zijn onder meer “md5som” on Linux en het MD5 & SHA Checksum-hulpprogramma voor Windows.

SHA-256 hashcalculator

Een SHA-256-hashcalculator produceert een 256-bits controlesom met behulp van het SHA-256-algoritme. Deze rekenmachine wordt vaak gebruikt om digitale handtekeningen te verifiëren en de gegevensintegriteit te garanderen. Voorbeelden zijn onder meer de “sha256sum” opdracht op Linux en de HashTab-tool voor Windows, die kan worden geïntegreerd in het menu met bestandseigenschappen.

Adler-32 controlesomcalculator

De Adler-32 controlesomcalculator berekent een 32-bits controlesom met behulp van het Adler-32-algoritme. Dit type rekenmachine is sneller en eenvoudiger dan CRC, maar iets minder robuust in het detecteren van fouten. Het wordt gebruikt in toepassingen waarbij prestaties een prioriteit zijn, zoals in de zlib-compressiebibliotheek.

Online controlesomtools

Verschillende online tools bieden controlesomberekeningsdiensten voor verschillende algoritmen, waaronder CRC32, MD5, SHA-1 en SHA-256. Websites zoals OnlineMD5 en CheckSumCalculator stellen gebruikers in staat bestanden te uploaden of tekst in te voeren om controlesommen te berekenen en te vergelijken met behulp van meerdere algoritmen.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.