Wat is CapEx (kapitaaluitgaven)?

27 februari 2023

CapEx (of kapitaaluitgaven) is een financiële term voor het geld dat bedrijven investeren in het kopen, verbeteren of verlengen van de gebruiksduur van vaste, niet-verbruikbare activa (onroerend goed, voertuigen, apparatuur, land, patenten, enz.). CapEx-investeringen profiteren een organisatie van meer dan één boekjaar en zijn doorgaans eenmalige investeringen.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.