Wat is CapEx (kapitaaluitgaven)?


CapEx (of kapitaaluitgaven) is een financiële term voor het geld dat bedrijven investeren in het kopen, verbeteren of verlengen van de gebruiksduur van vaste, niet-verbruikbare activa (onroerend goed, voertuigen, apparatuur, land, patenten, enz.). CapEx-investeringen profiteren een organisatie van meer dan één boekjaar en zijn doorgaans eenmalige investeringen.