Wat is applicatiearchitectuur?


Applicatiearchitectuur is een structurele kaart die patronen, best practices en technieken weergeeft die een bedrijf gebruikt om zijn apps te ontwerpen en te bouwen. De architectuur laat ook zien hoe apps met elkaar en met andere entiteiten omgaan (bijv. middleware or databanken) om te voldoen aan de eisen van bedrijven/gebruikers.

Bedrijven creëren applicatie-architecturen om ervoor te zorgen dat apps schaalbaar en betrouwbaar zijn en zonder functionele hiaten. Een typisch voorbeeld van deze roadmaps is service-oriented architecture (SOA).