Wat is applicatiearchitectuur?

26 maart 2024

Applicatiearchitectuur is de structuur van software op hoog niveau toepassingen, waarin wordt beschreven hoe componenten op elkaar inwerken en zijn georganiseerd om functionaliteit en prestatiedoelen te bereiken. Het omvat de raamwerken en methodologieën die worden gebruikt in het ontwikkelingsproces, inclusief de keuze ervan programmeertalen, oplossingen voor gegevensopslag en de interactie tussen de verschillende onderdelen van de applicatie, zoals gebruikersinterfaces, bedrijfslogica en lagen voor gegevenstoegang. Deze architectuur is ontworpen om aan specifieke eisen te voldoen, zoals schaalbaarheid, beveiliging en onderhoudbaarheid, waardoor de applicatie in de loop van de tijd kan groeien en zich kan aanpassen.

Voordelen van applicatiearchitectuur

Applicatiearchitectuur is een cruciaal onderdeel van softwareontwikkeling en helpt het ontwikkelingsproces te stroomlijnen en de kwaliteit van het product te verbeteren. Het hebben van een goed gedefinieerde applicatiearchitectuur brengt de volgende voordelen met zich mee:

 • Schaalbaarheid. Dankzij een goed ontworpen applicatiearchitectuur kan het systeem meegroeien met het bedrijf of de gebruikersbasis, zonder dat er veel aanpassingen nodig zijn. Een schaalbare architectuur zorgt ervoor dat de applicatie een grotere belasting aankan door ofwel op te schalen (meer bronnen toe te voegen aan de bestaande infrastructuur) of uit te schalen (meer exemplaren van bronnen toe te voegen).
 • Onderhoudbaarheid. Met een duidelijke architecturale structuur wordt software eenvoudiger te onderhouden en te updaten. Ontwikkelaars kunnen snel begrijpen hoe verschillende delen van de applicatie samenwerken, waardoor het eenvoudiger wordt om delen van het systeem aan te passen, uit te breiden of te repareren. Dit vermindert de tijd en kosten die gepaard gaan met het onderhoud van de software gedurende de levenscyclus ervan.
 • Beveiliging. Applicatiearchitectuur omvat het ontwerp van veilige componenten en de implementatie van best practices op het gebied van beveiliging. Door op architectonisch niveau te kijken naar beveiliging zijn applicaties beter beschermd kwetsbaarheden en aanvallen. Beveiligingselementen die in de architectuur zijn ingebed, omvatten beveiliging van gegevensopslag, encryptie van gevoelige informatie en het gebruik van veilige communicatieprotocollen.
 • Prestatie. Een doordacht ontworpen architectuur kan de prestaties van een applicatie aanzienlijk verbeteren door de gegevensstromen te optimaliseren, redundantie te verminderen en een efficiënt gebruik van bronnen te garanderen. Prestatieoverwegingen kunnen onder meer cachingstrategieën, databank optimalisatie en het gebruik van geschikte datastructuren en algoritmen.
 • Testbaarheid.  Architecturen die zijn ontworpen met testbaarheid maken het eenvoudiger om geautomatiseerde teststrategieën te implementeren, zoals unit-tests, integratietests en functionele tests. Dit leidt tot betrouwbaardere software, omdat problemen vroeg in het ontwikkelingsproces kunnen worden geïdentificeerd en opgelost.
 • Herbruikbaarheid. Goede applicatiearchitectuur omvat vaak modulaire ontwerpprincipes, waarbij componenten of modules kunnen worden hergebruikt in verschillende applicatieonderdelen of projecten. Dit vermindert de ontwikkelingstijd en -inspanning, omdat bestaande oplossingen kunnen worden aangepast in plaats van dat ze helemaal opnieuw moeten worden opgebouwd.
 • Flexvermogen en aanpassingsvermogen. Applicaties die op een solide architectuur zijn gebouwd, zijn ontworpen om dat te zijn flexbaar en aanpasbaar aan technologische veranderingen, gebruikersvereisten of zakelijke doelstellingen. Dit betekent dat de applicatie in de loop van de tijd kan evolueren zonder dat een volledige revisie nodig is, waardoor de initiële investering in de software wordt beschermd.

Typen applicatiearchitectuur

Applicatiearchitectuur kan worden onderverdeeld in verschillende typen, elk met zijn eigen reeks principes, voordelen en gebruiksscenario's.

Monolithische architectuur

Dit is een van de eenvoudigste vormen van applicatiearchitectuur, waarbij alle applicatiecomponenten nauw met elkaar zijn verbonden en als één geheel functioneren. Deze architectuur is eenvoudig verticaal te ontwikkelen, implementeren en schalen, maar kan een uitdaging worden naarmate de applicatie complexer wordt.

Gelaagde (N-Tier) architectuur

Deze architectuur, die veel wordt gebruikt in traditionele webapplicaties, organiseert de applicatie in lagen, elk met een specifieke verantwoordelijkheid. Typische lagen zijn presentatie, bedrijfslogica, gegevenstoegang en gegevensopslag. Deze structuur ondersteunt modulariteit en scheiding van belangen, maar kan leiden tot prestatieknelpunten als deze niet zorgvuldig wordt ontworpen.

Microservices-architectuur

Microservices-architectuur is een aanpak waarbij de applicatie bestaat uit kleine, onafhankelijk inzetbare services, die elk hun eigen proces uitvoeren en communiceren via lichtgewicht mechanismen zoals HTTP. Deze architectuur biedt een hoge schaalbaarheid, flexen veerkracht, waardoor het geschikt is voor complexe, grootschalige toepassingen.

Servicegerichte architectuur (SOA)

Net als bij microservices richt SOA zich op het opsplitsen van de applicatie in services; het benadrukt echter interoperabiliteit en herbruikbaarheid tussen verschillende applicaties en systemen. SOA-services zijn ontworpen om losjes te worden gekoppeld en georkestreerd om uitgebreide workflows te creëren.

Gebeurtenisgestuurde architectuur

Deze architectuur is gebaseerd op de productie, detectie, consumptie en reactie op gebeurtenissen. Componenten communiceren via gebeurtenissen, wat leidt tot sterk ontkoppelde systemen. Het is vooral handig voor toepassingen die realtime gegevensverwerking en reactievermogen vereisen.

Objectgestuurde architectuur

Objectgestuurde architectuur legt de nadruk op het ontwerpen van softwaresystemen rond objecten, dat wil zeggen entiteiten die gegevens en bewerkingen combineren. Het maakt gebruik van de principes van objectgeoriënteerd programmeren, zoals inkapseling, overerving en polymorfisme, om modulaire, schaalbare en onderhoudbare applicaties te creëren. Deze aanpak vergemakkelijkt de herbruikbaarheid van code en een natuurlijke mapping tussen softwarecomponenten en entiteiten uit de echte wereld.

Serverminder architectuur

In dit model schrijven en implementeren ontwikkelaars code zonder zich zorgen te maken over de onderliggende infrastructuur. De cloud provider beheert dynamisch de toewijzing van machinebronnen. Deze architectuur is kosteneffectief voor sporadische workloads en vereenvoudigt de bedrijfsvoering, hoewel dit wel kan leiden tot nieuwe taken vendor lock-in en heeft beperkingen voor langlopende processen.

Zeshoekige architectuur (poorten en adapters)

Deze architectuur benadrukt de scheiding tussen de kernlogica van het bedrijf en externe zaken zoals gebruikersinterfaces of gegevenstoegang. De applicatiekern communiceert met de buitenwereld via poorten en adapters, waardoor eenvoudig testen en aanpassingsvermogen aan nieuwe technologieën of interfaces mogelijk wordt.

Schone architectuur

Net als zeshoekige architectuur richt schone architectuur zich op het scheiden van belangen door het systeem in concentrische lagen te verdelen, met een sterke nadruk op de onafhankelijkheid van bedrijfslogica van UI, raamwerk- en databaseproblemen. Dit zorgt ervoor dat de applicatie testbaar blijft, flexbetrouwbaar en onafhankelijk van externe instanties.

Domeingestuurd ontwerp (DDD)

Hoewel DDD op zichzelf geen architectuurpatroon is, biedt het principes en patronen die de structurering van software begeleiden, zodat deze aansluit bij het zakelijke domein. Applicaties die zijn ontwikkeld met behulp van DDD-principes nemen vaak elementen over van gelaagde en hexagonale architecturen, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een model dat het real-world systeem weerspiegelt dat wordt geautomatiseerd.

Best practices voor applicatiearchitectuur

Het bouwen van schaalbare, onderhoudbare en hoogwaardige software berust op het naleven van best practices in de applicatiearchitectuur. Hier zijn enkele belangrijke best practices waarmee u rekening moet houden:

 • Begin met een duidelijk begrip van de vereisten. Voordat u in het ontwerp duikt, moet u ervoor zorgen dat de zakelijke, technische en gebruikersvereisten duidelijk worden begrepen en gedocumenteerd. Dit inzicht is bepalend voor de keuze van de architectuur en de technologiestapel, zodat het eindproduct aan de beoogde doelen voldoet.
 • Benadruk modulariteit. Ontwerp uw applicatie modulair, waarbij functionaliteit is opgedeeld in discrete, uitwisselbare componenten. Deze aanpak verbetert de onderhoudbaarheid, vereenvoudigt updates en vergemakkelijkt het hergebruik van code in verschillende delen van de applicatie of zelfs in verschillende projecten.
 • Kies voor een gelaagde aanpak. Door uw applicatie in logische lagen te organiseren (zoals presentatie-, bedrijfslogica- en gegevenstoegangslagen) kunt u de problemen scheiden, waardoor het systeem gemakkelijker te beheren, te begrijpen en te ontwikkelen is. Elke laag moet een duidelijke verantwoordelijkheid hebben en op een goed gedefinieerde manier met andere lagen interacteren.
 • Geef prioriteit aan schaalbaarheid en prestaties. Houd vanaf het begin rekening met schaalbaarheid en prestaties. Ontwerp uw applicatie zo dat deze de groei van het aantal gebruikers, het datavolume en de transactiesnelheden efficiënt kan verwerken. Technieken als caching, database-optimalisatie en asynchrone verwerking kunnen dit helpen bereiken.
 • Implementeer beveiliging vanaf de basis. Beveiliging moet een integraal onderdeel van de architectuur zijn, en geen bijzaak. Pas veilige coderingspraktijken toe, gebruik authenticatie en autorisatie effectief, versleutel gevoelige gegevens en update en controleer uw systemen regelmatig om u tegen kwetsbaarheden te beschermen.
 • Zorg voor testbaarheid. Ontwerp uw applicatie zo dat deze eenvoudig testbaar is. Dit houdt in dat je patronen aanneemt die dit mogelijk maken geautomatiseerd testen, zoals afhankelijkheidsinjectie, en het organiseren van code op een manier die de kernlogica scheidt van externe afhankelijkheden.
 • Plan voor flexvermogen en aanpassingsvermogen. Het technologielandschap en de zakelijke vereisten kunnen snel veranderen. Ontwerp uw applicatie zo dat deze eenvoudig kan worden aangepast aan nieuwe vereisten of technologieën zonder een volledige herschrijving. Hierbij kan het gaan om het volgen van industriestandaarden, het gebruik van interfaces en abstracties en het waar mogelijk vermijden van leverancierslock-in.
 • Focus op gebruikerservaring. Architecturale beslissingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de gebruikerservaring (UX). Houd rekening met de prestaties, beveiliging en de algehele bruikbaarheid van de applicatie vanuit het perspectief van de gebruiker. Een goede architectuur ondersteunt een responsieve, intuïtieve en veilige gebruikersinterface.
 • Documenteer de architectuur. Zorg voor up-to-date documentatie van uw applicatiearchitectuur. Dit moet onder meer diagrammen op hoog niveau omvatten, beschrijvingen van elke component en laag, gegevensstroomdiagrammen en alle aannames of beslissingen die tijdens het ontwerpproces worden genomen. Goede documentatie is van onschatbare waarde voor het onboarden van nieuwe teamleden en het faciliteren van doorlopend onderhoud.
 • Omarm continue integratie/continue implementatie (CI/CD). Implementeren CI / CD praktijken om het bouwen, testen en implementeren van uw applicatie te automatiseren. Dit ondersteunt een flexibeler ontwikkelingsproces, verkleint de kans op fouten tijdens de implementatie en maakt snellere releasecycli mogelijk.
 • Hefboomwerking cloud diensten en infrastructuur. Overweeg het gebruik van cloud diensten en infrastructuur voor schaalbaarheid, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie. Cloud providers bieden een breed scala aan diensten die in uw architectuur kunnen worden geïntegreerd, van computergebruik en opslag tot databases en machine learning.

Hoe u een applicatiearchitectuur kiest

Het kiezen van de juiste applicatiearchitectuur omvat een zorgvuldige evaluatie van verschillende factoren, waaronder de specifieke vereisten van de applicatie, schaalbaarheidsbehoeften, teamexpertise en het technologielandschap. Houd rekening met de complexiteit van de applicatie, de verwachte belasting- en prestatiecriteria, beveiligingsproblemen en hoe snel de applicatie zich moet aanpassen aan veranderingen in de technologie of zakelijke vereisten. De architectuur moet aansluiten bij de bedrijfsdoelen, flexibele ontwikkelingspraktijken ondersteunen en efficiënt onderhoud en toekomstige groei mogelijk maken.

Bovendien is het belangrijk om rekening te houden met de bestaande infrastructuur en eventuele beperkingen die deze kan opleggen. Het betrekken van belanghebbenden en technische leiders bij dit besluitvormingsproces zorgt ervoor dat de gekozen architectuur voldoet aan zowel de huidige als toekomstige behoeften, waarbij de sterke punten van het team worden benut en eventuele beperkingen worden aangepakt. Deze aanpak zorgt ervoor dat de architectuur de technische vereisten ondersteunt en aansluit bij strategische bedrijfsdoelstellingen.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.