API-definitie - Wat is een API?


Een API (Application Programming Interface) is een protocol waarmee twee softwarecomponenten met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld, een applicatie die gegevens opvraagt ​​van een server gebruikt een API om het verzoek te verzenden, de gegevens op te halen en op een leesbare manier te presenteren.