API-definitie - Wat is een API?

22 mei 2024

Een API, of Application Programming Interface, is een reeks regels en protocollen die verschillende software mogelijk maken toepassingen om met elkaar te communiceren. Het definieert de methoden en dataformaten die applicaties kunnen gebruiken om informatie op te vragen en uit te wisselen.

wat is api

Wat is een API?

Een API, of Application Programming Interface, is een gestructureerde set regels en protocollen waarmee verschillende softwareapplicaties met elkaar kunnen communiceren en communiceren. Het fungeert als tussenpersoon, waardoor applicaties naadloos informatie kunnen opvragen en uitwisselen. API's definiëren de methoden, parameters en gegevensformaten die applicaties moeten gebruiken, waardoor consistente en betrouwbare communicatie wordt gegarandeerd.

API's vergemakkelijken de integratie van diverse systemen, of ze nu op dezelfde machine of via een netwerk werken. Ze geven applicaties toegang tot functionaliteiten en gegevens van andere softwarediensten zonder dat ze de interne werking ervan hoeven te begrijpen. Deze abstractie bevordert modulariteit en hergebruik, waardoor ontwikkelaars complexe systemen efficiënter kunnen bouwen.

Hoe werkt een API?

Een API definieert een reeks regels en protocollen voor de interactie tussen softwareapplicaties. Wanneer de ene applicatie toegang wil krijgen tot de functionaliteit of gegevens van een andere applicatie, stuurt deze een verzoek naar de API, die het verzoek verwerkt en het juiste antwoord retourneert.

Hier is een meer gedetailleerd overzicht van hoe dit proces werkt:

 1. Vraag initiatie aan. Het proces begint wanneer een applicatie (de client) toegang nodig heeft tot gegevens of functionaliteit van een andere applicatie (de server). De client verzendt een API-verzoek, dat doorgaans een eindpunt bevat URL, methode (GET, POST, PUT, DELETE, etc.), headers en mogelijk een payload die de gegevens bevat.
 2. Het verwerken van de aanvraag. De API ontvangt het verzoek en interpreteert het. De API's server-side component verwerkt het verzoek door interactie met het onderliggende systeem of databank om de gevraagde actie uit te voeren. Hierbij kan het gaan om het bevragen van een database, het aanroepen van een functie of het uitvoeren van berekeningen.
 3. Een reactie genereren. Zodra het verzoek is verwerkt, genereert de API een antwoord. Dit antwoord bevat de gevraagde gegevens of een bevestiging dat de gevraagde actie is uitgevoerd. Het antwoord wordt meestal opgemaakt in een gestandaardiseerd formaat zoals JSON of XML.
 4. Het antwoord verzenden. De API stuurt het antwoord terug naar de client. De clienttoepassing ontvangt het antwoord en verwerkt dit volgens zijn eigen logica. Dit kan inhouden dat de gegevens aan de gebruiker moeten worden weergegeven, dat de interne status ervan moet worden bijgewerkt of dat aanvullende bewerkingen moeten worden uitgevoerd.
 5. Foutafhandeling. Als er iets misgaat tijdens de aanvraag- of verwerkingsfase, neemt de API foutmeldingen op in het antwoord. Hierdoor kan de clienttoepassing begrijpen wat er mis is gegaan en passende actie ondernemen, zoals het verzoek opnieuw proberen of de gebruiker op de hoogte stellen.

API-voorbeelden

API's zijn een integraal onderdeel van de moderne softwareontwikkeling, waardoor verschillende applicaties naadloos kunnen samenwerken. Hier zijn enkele voorbeelden van populaire API's en hoe ze werken:

 • Google Maps-API. Met de Google Maps API kunnen ontwikkelaars Google Maps in hun software integreren websites of toepassingen. Het biedt functionaliteiten zoals het weergeven van kaarten, het toevoegen van markeringen, het berekenen van routes en het verkrijgen van toegang tot geolocatiegegevens. Deze API wordt vaak gebruikt in reisapps, onroerendgoedwebsites en bezorgdiensten om te verbeteren gebruikerservaring (UX) met gedetailleerde kaarten en navigatiefuncties.
 • X (Twitter)-API. Met de X (voorheen Twitter) API kunnen ontwikkelaars communiceren met het X-platform, waardoor ze tweets kunnen posten, gebruikerstijdlijnen kunnen lezen, gebruikers kunnen volgen/ontvolgen en naar tweets kunnen zoeken. Deze API is essentieel voor tools voor beheer van sociale media, analyseservices en apps waarvoor functies voor sociaal delen of gebruikersbetrokkenheid vereist zijn.
 • Weer-API (OpenWeatherMap). De OpenWeatherMap API biedt toegang tot actuele weergegevens, voorspellingen en historische weersinformatie. Het wordt veel gebruikt in mobiele apps, websites en IoT-apparaten om gebruikers te voorzien van actuele weersinformatie op basis van hun locatie of gespecificeerde criteria.
 • Stripe-API. Met de Stripe API kunnen bedrijven online betalingen afhandelen door de betalingsverwerking te integreren in hun websites of mobiele apps. Het ondersteunt een breed scala aan betaalmethoden, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en digitale portemonnees. Deze API is van cruciaal belang voor e-commerceplatforms, abonnementsdiensten en elke toepassing die een veilige en efficiënte betalingsverwerking vereist.
 • YouTube-API. Met de YouTube API kunnen ontwikkelaars YouTube-video's insluiten, afspeellijsten beheren en videostatistieken ophalen binnen hun applicaties. Het wordt veel gebruikt in media-apps, content management systemen (CMS), en elk platform dat video-inhoud bevat om de betrokkenheid en toegankelijkheid van gebruikers te vergroten.
 • Facebook Graph-API. De Facebook Graph API biedt toegang tot de sociale grafiek van Facebook, waardoor ontwikkelaars gegevens naar Facebook kunnen lezen en schrijven. Dit omvat het openen van gebruikersprofielen, het plaatsen van updates, het beheren van advertenties en het ophalen van inzichten. Het is essentieel voor marketingtools voor sociale media, analyseplatforms en applicaties die voor gebruikers met Facebook kunnen worden geïntegreerd authenticatie of het delen van inhoud.

API-typen

API's zijn er in verschillende typen, elk ontworpen om specifieke rollen te vervullen en verschillende soorten interacties tussen softwareapplicaties mogelijk te maken. Het begrijpen van de soorten API’s helpt bij het selecteren van de juiste voor een bepaalde gebruikssituatie.

Open API's (openbare API's)

Open API's, ook wel Public API's genoemd, zijn met minimale beperkingen beschikbaar voor externe ontwikkelaars en andere gebruikers. Ze zijn bedoeld om gemakkelijk toegankelijk te zijn voor het bredere publiek, waardoor externe ontwikkelaars kunnen integreren met de diensten die door de API-provider worden aangeboden. Open API's worden vaak gebruikt om externe ontwikkelaars aan te moedigen applicaties bovenop het platform van de provider te bouwen, waardoor het bereik en de functionaliteit van de oorspronkelijke service worden vergroot.

Partner-API's

Partner-API's zijn vergelijkbaar met open API's, maar zijn bedoeld voor een specifieke groep ontwikkelaars of partners. De toegang tot deze API's wordt doorgaans beheerd via een licentie- of partnerschapsovereenkomst. Partner-API's stellen bedrijven in staat samen te werken met geselecteerde externe partijen en hen te voorzien van de nodige gegevens en diensten om hun eigen aanbod te verbeteren. Dit type API wordt vaak gebruikt in B2B-scenario's waar veilige en gecontroleerde toegang van cruciaal belang is.

Interne API's (privé-API's)

Interne API's zijn ontworpen voor gebruik binnen een bepaalde organisatie. Ze zijn niet blootgesteld aan externe gebruikers en worden gebruikt om gegevensuitwisseling en integratie tussen verschillende interne systemen te vergemakkelijken. Interne API's helpen ontwikkelingsprocessen te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en consistentie tussen verschillende organisatorische afdelingen en diensten te garanderen. Ze zijn van cruciaal belang voor het handhaven van de integriteit en veiligheid van de interne bedrijfsvoering.

Samengestelde API's

Met samengestelde API's hebben ontwikkelaars toegang tot meerdere eindpunten in één aanroep. Dit is vooral handig bij microservices-architecturen, waar één enkele interface kan worden gebruikt voor interactie met verschillende services en geaggregeerde gegevens. Samengestelde API's verbeteren de prestaties door het aantal verzoeken dat moet worden ingediend te verminderen, waardoor complexe workflows worden gestroomlijnd. Ze zijn vooral nuttig bij het omgaan met onderling afhankelijke processen waarvoor gegevens uit meerdere bronnen nodig zijn.

REST API's

REST (Representational State Transfer) API's zijn een reeks regels en beperkingen voor het bouwen van webservices die eenvoudig te gebruiken en schaalbaar zijn. Ze gebruiken standaard HTTP methoden zoals GET, POST, PUT en DELETE voor communicatie en zijn staatloos, wat betekent dat elk verzoek van een client aan een server moet alle informatie bevatten die nodig is om het verzoek te begrijpen en te verwerken. REST API’s worden veel gebruikt vanwege hun eenvoud, flexen de mogelijkheid om via internet te werken.

SOAP API's

SOAP (Simple Object Access Protocol) API's zijn een protocol voor het uitwisselen van gestructureerde informatie bij de implementatie van webservices. SOAP API's gebruiken XML als berichtformaat en zijn afhankelijk van een reeks regels voor communicatie en berichtstructuur. Ze staan ​​bekend om hun robuustheid en worden vaak gebruikt in toepassingen op ondernemingsniveau waar beveiliging, transactionele betrouwbaarheid en ACID-compliance (Atomicity, Consistentie, Isolatie, Duurzaamheid) van cruciaal belang zijn. SOAP API's zijn rigider en complexer in vergelijking met REST API's, maar bieden geavanceerde functies zoals ingebouwde foutafhandeling en bewerkingen.

API-protocollen

API-protocollen definiëren de regels en conventies voor de manier waarop gegevens tussen applicaties worden uitgewisseld. Verschillende protocollen zijn geschikt voor verschillende soorten interacties en het begrijpen ervan is cruciaal voor het implementeren van effectieve API’s. Hier zijn enkele van de meest gebruikte API-protocollen:

REST (representatieve staatsoverdracht)

REST (Representational State Transfer) API's zijn een reeks regels en beperkingen voor het bouwen van eenvoudig te gebruiken en schaalbare webservices. RESTful API's zijn staatloos, wat betekent dat elk verzoek van een client aan de server moet alle informatie bevatten die nodig is om het verzoek te begrijpen en te verwerken. REST staat bekend om zijn eenvoud en schaalbaarheid, waardoor het een populaire keuze is voor webservices.

SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP is een protocol dat XML gebruikt voor de opmaak van berichten en afhankelijk is van andere applicatielaagprotocollen, zoals HTTP of SMTP, voor berichtonderhandeling en -overdracht. Het biedt een hoog niveau van beveiliging en transactionele betrouwbaarheid, waardoor het geschikt is voor toepassingen op bedrijfsniveau waarbij deze functies van cruciaal belang zijn. SOAP API's worden doorgaans gebruikt in omgevingen waar strikte normen en uitgebreide functiesets vereist zijn.

GraphQL

GraphQL is een querytaal voor API's en een runtime voor het uitvoeren van die query's met behulp van een typesysteem dat u voor uw gegevens definieert. Hiermee kunnen klanten precies de gegevens opvragen die ze nodig hebben, waardoor de hoeveelheid gegevens die via het netwerk wordt overgedragen wordt verminderd en de prestaties worden verbeterd. GraphQL is hoog flexbaar en efficiënt, waardoor het ideaal is voor complexe en dynamische toepassingen voor gegevensinteractie.

gRPC (gRPC externe procedureoproepen)

gRPC is een krachtige, open source raamwerk ontwikkeld door Google. Het gebruikt HTTP/2 voor transport, Protocol Buffers (protobufs) als de interfacebeschrijvingstaal, en biedt functies zoals authenticatie, taakverdeling, en meer. Het ondersteunt meerdere programmeertalen en is ontworpen voor communicatie met hoge doorvoer en lage latentie, waardoor het geschikt is voor microservices-architecturen.

XML-RPC (XML externe procedureaanroep)

XML-RPC is een protocol dat XML gebruikt om zijn oproepen te coderen en HTTP als transportmechanisme. Het maakt het mogelijk dat software op ongelijksoortige computers draait besturingssystemen en in verschillende omgevingen om procedureaanroepen via internet te doen. Hoewel het eenvoudiger en lichter is dan SOAP, wordt XML-RPC tegenwoordig minder vaak gebruikt vanwege de opkomst van REST en andere moderne protocollen.

JSON-RPC

JSON-RPC is een externe procedureaanroep (RPC) protocol gecodeerd in JSON. Het is ontworpen om eenvoudig en licht van gewicht te zijn, waardoor eenvoudige integratie en minimale overhead mogelijk zijn. JSON-RPC is ideaal voor scenario's waarin een eenvoudige, eenvoudige communicatiemethode nodig is, en biedt een snelle en efficiënte manier om externe methodeaanroepen uit te voeren.

API-voordelen

API's bieden tal van voordelen die de functionaliteit en efficiëntie van softwareapplicaties verbeteren. Door naadloze integratie en communicatie tussen verschillende systemen mogelijk te maken, spelen API's een cruciale rol in de moderne softwareontwikkeling. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van het gebruik van API's:

 • Verbeterde integratie. API's vergemakkelijken de integratie van diverse systemen en applicaties, waardoor ze efficiënt kunnen samenwerken en gegevens kunnen delen. Deze interoperabiliteit stelt ontwikkelaars in staat krachtigere en samenhangende softwareoplossingen te creëren.
 • Verbeterde efficiëntie. Met API's hebben ontwikkelaars toegang tot vooraf gedefinieerde functies en features en kunnen ze deze gebruiken, waardoor het minder nodig is om deze componenten helemaal opnieuw te bouwen. Dit versnelt het ontwikkelingsproces, bespaart tijd en minimaliseert de kans op fouten.
 • Schaalbaarheid. API's ondersteunen schaalbare applicatieontwikkeling door modulair ontwerp mogelijk te maken. Ontwikkelaars kunnen nieuwe functies of services toevoegen zonder het hele systeem te herzien, waardoor het gemakkelijker wordt om zich aan te passen aan veranderende vereisten en de mogelijkheden uit te breiden als dat nodig is.
 • Verbeterde gebruikerservaring. API's zorgen ervoor dat applicaties rijkere, interactievere gebruikerservaringen kunnen bieden door te integreren met externe services. Inbouwen bijvoorbeeld realtime gegevens, functies voor sociale media of authenticatie door derden verbeteren de algehele functionaliteit en aantrekkingskracht van een applicatie.
 • Kosten efficiëntie. Door gebruik te maken van API's kunnen ontwikkelaars bestaande technologieën en diensten benutten, waardoor de ontwikkelingskosten worden verlaagd. In plaats van tijd en middelen te investeren in het intern bouwen van alles, kunnen ontwikkelaars integreren met API's van derden om de gewenste functionaliteit op kosteneffectievere wijze te bereiken.
 • Innovatie en flexibiliteit. API's bevorderen innovatie doordat ontwikkelaars kunnen experimenteren met nieuwe technologieën en diensten. Zij zorgen voor de flexmogelijkheid om de beste tools en platforms voor specifieke taken te kiezen, waardoor een meer dynamische en responsieve ontwikkelomgeving wordt bevorderd.
 • Beveiliging en controle. API's verbeteren de beveiliging door gecontroleerde toegang tot gegevens en services te bieden. Ontwikkelaars kunnen authenticatie- en autorisatiemechanismen implementeren om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers en applicaties toegang hebben tot gevoelige informatie, waardoor ze worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang datalekken.
 • Consistente en betrouwbare communicatie. API's brengen gestandaardiseerde communicatieprotocollen tot stand, waardoor een consistente en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen systemen wordt gegarandeerd. Deze standaardisatie verkleint de kans op fouten en discrepanties, waardoor soepelere en efficiëntere interacties worden bevorderd.

Hoe schrijf je een API?

Het schrijven van een API omvat verschillende belangrijke stappen om ervoor te zorgen dat deze goed ontworpen, functioneel en gebruiksvriendelijk is. Hier is een handleiding voor het schrijven van een API:

 1. Definieer het doel en de vereisten. Begin met het duidelijk definiëren van het doel van uw API en de specifieke vereisten waaraan deze moet voldoen. Begrijp de behoeften van uw doelgroep en welke functionaliteiten zij nodig hebben. Deze eerste planningsfase zal uw ontwerp- en implementatieproces begeleiden.
 2. Ontwerp de API. Ontwerp uw API door de eindpunten, methoden (GET, POST, PUT, DELETE) en datastructuren te schetsen. Gebruik een consistente en intuïtieve naamgevingsconventie voor eindpunten en zorg ervoor dat de API RESTful is of een andere architecturale stijl volgt die geschikt is voor uw gebruiksscenario. Creëer gedetailleerde API-documentatie die elk eindpunt, de verwachte invoer en uitvoer en alle noodzakelijke authenticatiedetails beschrijft.
 3. Kies de juiste tools en raamwerken. Selecteer de juiste tools en raamwerken voor het bouwen van uw API. Afhankelijk van de programmeertaal en het platform dat je gebruikt, zijn er verschillende frameworks beschikbaar zoals Express voor Node.js, Kolf voor Python, of Spring Boot voor Java. Deze raamwerken bieden ingebouwde functionaliteiten die het ontwikkelproces vereenvoudigen.
 4. Implementeer de API. Begin met het coderen van uw API volgens de ontwerpspecificaties. Implementeer elk eindpunt en zorg ervoor dat het de HTTP-methoden correct verwerkt en samenwerkt met de noodzakelijke gegevensbronnen. Valideer invoer om fouten te voorkomen en de veiligheid te garanderen door authenticatie- en autorisatiemechanismen te implementeren.
 5. Test de API. Test uw API grondig om er zeker van te zijn dat deze naar verwachting functioneert. Schrijf eenheidstests en integratietests om het gedrag van elk eindpunt onder verschillende scenario's te verifiëren. Gebruik tools zoals Postman of Insomnia om de API handmatig te testen en te controleren op juiste reacties en foutafhandeling.
 6. Documenteer de API. Creëer uitgebreide documentatie die gemakkelijk te begrijpen is. Voeg gedetailleerde beschrijvingen toe van elk eindpunt, voorbeeldverzoeken en -antwoorden, foutcodes en gebruiksrichtlijnen. Goede documentatie is van cruciaal belang om ontwikkelaars te helpen uw API te begrijpen en effectief te gebruiken.
 7. Versiebeheer. Implementeer versiebeheer voor uw API om wijzigingen en updates te beheren zonder bestaande gebruikers te storen. Gebruik versienummers in uw eindpunt-URL's (bijvoorbeeld /api/v1/resource) om verschillende versies van uw API aan te geven.
 8. Implementeren en monitoren. Implementeer uw API in een betrouwbare hostingomgeving. Zorg ervoor dat het schaalbaar is en over voldoende middelen beschikt om het verwachte verkeer af te handelen. Implementeer monitoring en logboekregistratie om het gebruik, de prestaties en eventuele problemen bij te houden.
 9. Onderhouden en updaten. Update uw API regelmatig om bugs op te lossen, nieuwe functies toe te voegen en de prestaties te verbeteren. Communiceer eventuele wijzigingen aan uw gebruikers via release-opmerkingen en bijgewerkte documentatie. Zorg waar mogelijk voor achterwaartse compatibiliteit om verstoringen voor bestaande gebruikers tot een minimum te beperken.

Hoe gebruik je een API?

Het gebruik van een API omvat verschillende stappen, van het begrijpen van de API-documentatie tot het indienen van verzoeken en het afhandelen van reacties. Hier vindt u een gedetailleerde handleiding over het gebruik van een API:

 1. Vind de juiste API. Begin met het identificeren van de API die bij uw behoeften past. Veel API's zijn openbaar beschikbaar voor een verscheidenheid aan diensten, zoals weergegevens, betalingsverwerking of integratie van sociale media.
 2. Lees de documentatie. Lees de API-documentatie van de API-provider aandachtig door. Deze documentatie bevat doorgaans details over de beschikbare eindpunten, aanvraagmethoden (GET, POST, PUT, DELETE), parameters, authenticatiemethoden en voorbeeldaanvragen en -antwoorden.
 3. Verkrijg API-referenties. Veel API's vereisen authenticatie om toegang te krijgen tot hun services. Meestal moet u zich aanmelden voor een API-sleutel of token. Deze sleutel wordt gebruikt om uw applicatie te identificeren en toegang te verlenen tot de API.
 4. Stel uw ontwikkelomgeving in. Kies een programmeertaal en stel uw ontwikkelomgeving. Installeer alle benodigde bibliotheken of afhankelijkheden waarmee u met de API kunt communiceren. U kunt bijvoorbeeld bibliotheken gebruiken zoals verzoeken in Python of Axios in JavaScript.
 5. API-verzoeken indienen. Gebruik de informatie uit de documentatie om uw API-verzoeken samen te stellen. Hier is een eenvoudig voorbeeld in Python met behulp van de verzoeken bibliotheek:
import requests url = "https://api.example.com/data" headers = { "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY", "Content-Type": "application/json" } response = requests.get(url, headers=headers) if response.status_code == 200: data = response.json() print(data) else: print(f"Error: {response.status_code}")

In dit voorbeeld vervangen "https://api.example.com/data" met het daadwerkelijke eindpunt waartoe u toegang wilt, en "YOUR_API_KEY" met je werkelijke API sleutel.

 1. Verwerk API-reacties. Verwerk de antwoorden die zijn ontvangen van de API. Reacties zijn doorgaans in JSON-indeling, die binnen uw toepassing kan worden geparseerd en gebruikt. Controleer de antwoordstatuscodes om fouten op de juiste manier af te handelen (bijvoorbeeld 200 voor succes, 404 voor niet gevonden, 500 voor server fouten).
 2. Foutafhandeling implementeren. Zorg ervoor dat uw toepassing fouten correct kan afhandelen. Dit omvat het beheren van netwerkfouten, het omgaan met onverwachte antwoordformaten en het indien nodig opnieuw proberen van verzoeken.
 3. Test uw integratie. Test uw API-integratie grondig om er zeker van te zijn dat deze werkt zoals verwacht. Gebruik tools zoals Postman om uw API-verzoeken te testen voordat u ze in uw code implementeert. Dit helpt bij het verifiëren van de juistheid van uw verzoeken en antwoorden.
 4. Monitor het API-gebruik. Houd uw API-gebruik bij om te voorkomen dat u de snelheidslimieten of quota overschrijdt die door de API-provider zijn opgelegd. Met monitoring kunt u binnen de toegestane gebruikslimieten blijven en de prestaties en betrouwbaarheid van uw applicatie behouden.

Hoe een API testen?

Het testen van een API is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat deze correct, efficiënt en veilig functioneert. API-testen omvatten het valideren van de functionaliteit, betrouwbaarheid, prestaties en beveiliging van de API. Hier zijn de stappen om een ​​API effectief te testen:

 1. Testgevallen definiëren. Begin met het identificeren van de verschillende scenario's die moeten worden getest. Dit omvat het testen van verschillende eindpunten, methoden (GET, POST, PUT, DELETE), gegevensinvoer en verwachte uitvoer. Definieer zowel positieve testgevallen (waarbij de API naar verwachting zal slagen) als negatieve testgevallen (waarbij de API fouten netjes moet afhandelen).
 2. Zet de testomgeving op. Bereid de testomgeving, inclusief het configureren van de API server, het opzetten van de benodigde databases en het garanderen dat alle afhankelijkheden aanwezig zijn. Deze omgeving moet de Productie omgeving om potentiële problemen te identificeren die zich kunnen voordoen bij gebruik in de echte wereld.
 3. Gebruik testtools. Gebruik API-testtools zoals Postman, SoapUI of Insomnia om te beheren en automatiseer het testproces. Met deze tools kunt u API-verzoeken maken, verzenden en beheren, en ze bieden functies voor het valideren van antwoorden, het afhandelen van authenticatie en het organiseren van testcases.
 4. Testen op functionaliteit. Voer functionele tests uit om te verifiëren dat de API-eindpunten werken zoals verwacht. Dit omvat het verzenden van verzoeken met geldige parameters en het verifiëren dat de antwoorden overeenkomen met de verwachte resultaten. Controleer op de juiste statuscodes, correcte gegevens in het antwoord en de juiste afhandeling van verschillende invoertypen.
 5. Valideer gegevens. Zorg ervoor dat de gegevens die door de API worden geretourneerd nauwkeurig en in het juiste formaat zijn. Dit omvat het verifiëren van JSON- of XML-antwoorden, het controleren van gegevenstypen en het garanderen dat eventuele transformaties of berekeningen die door de API worden uitgevoerd, correct zijn.
 6. Testen op prestaties. Voer prestatietests uit om het reactievermogen en de stabiliteit van de API onder verschillende belastingen te beoordelen. Tools zoals JMeter of LoadRunner simuleren meerdere gelijktijdige gebruikers en meten responstijden, doorvoer en resourcegebruik.
 7. Controleer de beveiliging. Voer beveiligingstests uit om ervoor te zorgen dat de API wordt beschermd tegen veelvoorkomende kwetsbaarheden zoals SQL-injecties, cross-site scripting (XSS) en ongeautoriseerde toegang. Valideer dat authenticatie- en autorisatiemechanismen correct functioneren en dat gevoelige gegevens dat ook zijn versleutelde en veilig verzonden.
 8. Ga netjes met fouten om. Test hoe de API omgaat met ongeldige invoer, ontbrekende parameters en onverwachte omstandigheden. Zorg ervoor dat de API de juiste foutmeldingen en statuscodes retourneert en dat deze geen gevoelige informatie vrijgeeft of crasht onder foutieve omstandigheden.
 9. Automatiseer regressietesten. Implementeer geautomatiseerde regressietests om de API voortdurend te valideren terwijl deze zich ontwikkelt. Dit zorgt ervoor dat nieuwe wijzigingen geen bugs introduceren of bestaande functionaliteit verbreken. Tools voor continue integratie zoals Jenkins helpen deze tests te automatiseren en te integreren in de ontwikkelingsworkflow.
 10. Documenteer testresultaten. Documenteer de resultaten van uw tests, inclusief eventuele problemen of bugs die u tegenkomt. Geef gedetailleerde informatie over de stappen om problemen te reproduceren, de verwachte versus werkelijke resultaten en eventuele aanbevelingen voor oplossingen. Deze documentatie helpt ontwikkelaars eventuele problemen te begrijpen en op te lossen.

Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.