Wat is anonieme FTP (File Transfer Protocol)?

29 februari 2024

Met Anonieme FTP (File Transfer Protocol) hebben gebruikers toegang tot bestanden op een server zonder een gebruikersnaam op te geven en wachtwoord. In plaats daarvan loggen ze in als anonieme gast met de gebruikersnaam ‘anoniem’ en hun e-mailadres als wachtwoord.

Anonieme FTP maakt openbare toegang tot bestanden, zoals software-archieven, documenten en datasets, via internet mogelijk zonder dat daarvoor een gebruiker nodig is authenticatie. Het protocol biedt een gestroomlijnde manier om bestanden breed te distribueren, vooral grote materialen of materialen uit het publieke domein.

Hoe werkt anonieme FTP?

Hier is een stapsgewijze uitleg van hoe anonieme FTP werkt:

 1. De server beheerder stelt een FTP in server en configureert het om anonieme toegang toe te staan. De beheerder specificeert de mappen die toegankelijk zijn voor anonieme gebruikers en stelt de machtigingen voor hen in (bijvoorbeeld alleen-lezen, alleen downloaden, enz.).
 2. De gebruiker lanceert een FTP clientsoftware of gebruikt een opdrachtregelinterface om de sessie te starten. Vervolgens voeren ze de server's adres (URL or IP-adres) verbinden.
 3. De gebruiker voert “anoniem” in als gebruikersnaam en zijn e-mailadres als wachtwoord. Sommige servers accepteren elke invoer of staan ​​zelfs toe dat het wachtwoordveld leeg blijft.
 4. Zodra de gebruiker toegang heeft gekregen tot de server, kunnen ze bladeren en downloaden (indien toegestaan) door de mappen en bestanden die beschikbaar zijn voor openbaar gebruik, zoals software, documenten of datasets.
 5. In bepaalde gevallen kunnen de gebruikers bestanden uploaden naar specifieke directories. Dit is zeldzaam vanwege veiligheidsoverwegingen en wordt strikt gecontroleerd door de server beheerder.
 6. Zodra de gebruiker zijn sessie heeft beëindigd, logt hij uit en verbreekt hij de verbinding met de FTP server.

Voordelen van anonieme FTP

Anonieme FTP heeft veel voordelen, waaronder:

 • Gemak van toegang. Gebruikers hoeven geen account aan te maken of inloggegevens te onthouden.
 • Wijdverbreide distributie. Anonieme FTP is zeer efficiënt voor de bredere distributie van bestanden, zoals open source software, overheidsrapporten of academische artikelen. Hiermee kan een onbeperkt aantal gebruikers bestanden openen en downloaden zonder de distribuerende organisatie te belasten.
 • Kosten efficiëntie. Anonieme FTP vereist geen accountbeheer en -onderhoud, waardoor de overheadkosten worden verlaagd.
 • Anonimiteit van de gebruiker. Anonieme FTP respecteert de privacy van gebruikers door geen persoonlijke informatie te vereisen om toegang te verlenen.
 • Vereenvoudigd delen van bestanden. Contentaanbieders kunnen bestanden eenvoudig beschikbaar maken voor het publiek zonder dat ze complexe bestanden hoeven te gebruiken contentmanagementsystemen.
 • Verminderd bandbreedte- en resourcegebruik. Organisaties ontlasten het verkeer van primaire websites door grote bestanden op een FTP te hosten server. Dit vermindert bandbreedte en gebruik van bronnen, waardoor ervoor wordt gezorgd dat de belangrijkste sites responsief en beschikbaar blijven.
 • Bulkdownloads en automatiseringsondersteuning. Anonieme FTP ondersteunt het gebruik van scripts en opdrachtregelprogramma's voor het automatiseren van downloads. Dit is vooral handig bij het automatiseren van grote downloads om belasting van het netwerk te voorkomen.

Nadelen van anonieme FTP

Anonieme FTP brengt ook een aantal nadelen met zich mee waarmee rekening moet worden gehouden. Deze omvatten:

 • Veiligheidsrisico's. Anonieme FTP servers staan ​​toegang toe zonder authenticatie, dus ze zijn vaak het doelwit van cyberaanvallen.
 • Beperkte gebruikerstracking. Bij anonieme toegang is het moeilijk om bij te houden welke gebruikers toegang hebben tot de bestanden. Dit gebrek aan verantwoordelijkheid bemoeilijkt de zaken voor organisaties die de toegang moeten monitoren om nalevingsredenen.
 • Misbruik van hulpbronnen. Gebruikers kunnen de server bandbreedte en bronnen door grote hoeveelheden gegevens te downloaden of te uploaden. Dit kan de belasting belasten server, het downgraden van de service naar andere gebruikers en het verhogen van de hostingkosten.
 • Zorgen over de gegevensintegriteit. Het toestaan ​​van uploads via anonieme FTP kan de integriteit van de gegevens die op de computer zijn opgeslagen in gevaar brengen server. Data corruptie Dit kan gebeuren als de geüploade gegevens onnauwkeurig, verouderd of kwaadaardig zijn.
 • Juridische en nalevingskwesties. Organisaties die anonieme FTP-diensten hosten, kunnen onbewust auteursrechtelijk beschermd of gevoelig materiaal verspreiden, wat tot aanzienlijke juridische gevolgen kan leiden.
 • Gebrek aan codering. Anonieme FTP doet dat niet gegevens in transit versleutelen, waardoor het vatbaar wordt voor man-in-the-middle-aanvallen.
 • Moeilijkheden bij het beheren van inhoud. Anonieme FTP servers introduceren complexiteit in het monitoren en beheren van inhoud om de veiligheid en betrouwbaarheid ervan te garanderen.

Algemene anonieme FTP-opdrachten

Hier zijn de meest gebruikte anonieme FTP-opdrachten:

 • USER anonymous:Meldt zich aan bij de FTP server.
 • PASS [email protected]:Biedt een wachtwoord voor toegang tot de FTP server, traditioneel het e-mailadres van de gebruiker.
 • LIST:Vraagt ​​om een ​​lijst met bestanden en mappen; vergelijkbaar met de ls commando in UNIX/Linux.
 • CWD (Werkmap wijzigen): Wijzigt de huidige map op de FTP server.
 • PWD (Print Working Directory): Helpt gebruikers hun locatie bij te houden met de server's bestandssysteem door het huidige mappad weer te geven.
 • RETR(Ophalen): Downloadt een bestand van de FTP server naar de lokale computer van de gebruiker.
 • STOR (Opslaan): Uploadt een bestand van de lokale computer van de gebruiker naar de FTP server.
 • DELE (Verwijderen): Verwijdert een bestand op de FTP server.
 • MKD (Maak map): Creëert een nieuwe map op de FTP server.
 • RMD (Remove Directory): Verwijdert een map op de FTP server.
 • QUIT:Beëindigt de sessie door de gebruiker uit te loggen bij de FTP server.
 • NOOP (Geen bewerking): Houdt de verbinding in stand zonder enige actie uit te voeren.

Anonieme FTP-best practices

Pas deze best practices toe bij het gebruik van anonieme FTP:

 • Beperk de toegang tot specifieke mappen om ongeautoriseerde toegang tot gevoelige bestanden te voorkomen.
 • Monitor en registreer activiteiten om ongebruikelijke toegangspatronen of potentiële inbreuken op de beveiliging te identificeren.
 • Implementeer snelheidsbeperking voor downloads en uploads om bandbreedtemisbruik te voorkomen.
 • Gebruik sterke directory- en bestandsrechten om te bepalen wat anonieme gebruikers kunnen doen met openbare bestanden.
 • Regelmatig FTP bijwerken en patchen server software te verminderen kwetsbaarheden.
 • Schakel anonieme uploads uit tenzij ze absoluut noodzakelijk zijn omdat ze een aanzienlijk veiligheidsrisico vormen.
 • Implementeer beperkingen op het gebied van bestandstype en -grootte om de verspreiding van mogelijk schadelijke inhoud te voorkomen.
 • Gebruik veilige FTP-varianten zoals FTPS (FTP Secure) of SFTP (SSH-protocol voor bestandsoverdracht) om gegevens tijdens de overdracht te beschermen.
 • Voer regelmatig audits uit om ervoor te zorgen dat het beveiligingsbeleid voor gegevensbescherming up-to-date is.
 • Leid gebruikers op over het verantwoord gebruik van FTP servers en hun hulpbronnen.
 • Isoleer de FTP server van de rest van het netwerk om het risico te minimaliseren dat een aanvaller toegang krijgt tot kritieke netwerkbronnen.


Anastasia
Spasojević
Anastazija is een ervaren contentschrijver met kennis en passie voor cloud computergebruik, informatietechnologie en onlinebeveiliging. Bij phoenixNAP, richt ze zich op het beantwoorden van brandende vragen over het waarborgen van de robuustheid en veiligheid van gegevens voor alle deelnemers aan het digitale landschap.